rocl15 Learning is Fun

Danny Parengkuan

Leerlingen die niet van hun smartphone te scheiden zijn, die de uitleg of instructie niet horen omdat ze naar muziek luisteren via hun ‘koptelefoon’...

Irritant? Of is dit een nieuwe uitdaging voor jou als docent?
Na 7 jaren op een school in de tropen gewerkt te hebben en nu... In Nederland Door Omstandigheden (INDO), was het voor mij een enorme uitdaging demotiva- tie en het leergedrag van de hedendaagse student te verbeteren. Via o.a. de tool ‘Kahoot’ kan dit! Met Kahoot kunnen we een quiz samenstellen die de voorkennis van de leerlingen test, een ‘droog’ theoretisch hoofdstuk uit een boek verleven- digt, terwijl ze niet van hun smartphone worden gescheiden. Leren en lesgeven wordt weer leuk met Kahoot!!! Neem je smartphone mee.