het Waarderingskader in de Matrix

Gebied 1 en Gebied 6 van het Waarderingskader van de Inspectie, de norm waaraan we in ieder geval moeten voldoen, is onder te brengen in de Matrix van het Leids Onderwijsmodel. Het gaan met name om die aspecten die op het terrein van de onderwijspraktijk liggen en dus binnen het bereik van de onderwijsteams. 

De rode links horen bij het Waarderingskader van de inspectie. De blauwe links horen bij de Matrix van het Leids Onderwijsmodel. x11 is de cel rechtsboven in de Matrix, x48 is de cel linksonder.

Onderaan het document vind je knoppen om het document te downloaden of te vergroten.

Als een team voldoet aan deze inspectie-normen, is dat team ook op weg om onze Onderwijsvisie te realiseren. Om vervolgens van voldoende via goed en beter bij best terecht te komen, zijn er rubrics in de maak die teams daarbij kunnen helpen. Achter deze link vind je de eerste rubric over SAMEN LEREN.