Visie, Matrix en Model

Dit is de kleinste bouwsteen van het onderwijs op ROC Leiden. De bouwsteen symboliseert onze Onderwijsvisie. De vier pijlers van de Onderwijsvisie vind je terug in elk facet van de onderwijspraktijk. 

Je kunt de onderwijspraktijk bekijken door op de cellen van de Matrix klikken. De Matrix is gemaakt door de vier pijlers te koppelen aan acht aspecten waaruit elk curriculum op ons ROC is opgebouwd.

Het Leids Onderwijsmodel is het samenspel van processen dat leidt tot het realiseren van de Onderwijsvisie.

De presentatie (zonder geluid) hieronder illustreert in ruim twee minuten het verband tussen visie, matrix en model: