Onderwijscafé nr. 6

Dit keer presenteerden drie D-docenten die in het kader van hun opleiding onderzoek gaan doen of hebben gedaan, hun ideeën en bevindingen.

Piety Semplonius heeft zich gericht op het professionaliseren van collega's die een rol hebben als beoordelaar of begeleider van examens. Hieronder haar prezi: 

Marianne Wildeman is ingegaan op de rol van zelfreflectie en peer-feedback bij het expliciteren van samenwerkend leren. 
Cor Vooijs wil studenten zelf (digitaal) instructiemateriaal laten maken voor medestudenten. Hij is benieuwd naar de leereffecten daarvan bij de studenten zelf en ook naar de leereffecten bij de studenten voor wie het instructiemateriaal bedoeld is. Cor zoekt collega’s die mee willen doen.
Ook No Sheeping was van de partij. No Sheeping is de naam van een ondergrondse groep docenten die, op zoek naar verbinding, hekwerken wegwerken. Je ziet ze normaal alleen in het wild en ze zijn gek op taart. 
Karin Albers hield de volgende presentatie:

Verzuimmedewerker Karianne Broek over MAATWERK:

Karianne Broek ondersteunt studieloopbaanbegeleiders bij het begeleiden van studenten met hoog verzuim, k.broek@rocleiden.nl.

Er is een omgeving op Portaal in de maak speciaal voor studieloopbaanbegeleiders waar ze terecht kunnen met vragen over verzuim en vsv. De premiere zal plaatsvinden tijdens de workshop Val niet op met uitval op de komende Onderwijsconferentie. 
Inmiddels is de vsv-omgeving in gebruik. In het filmpje vertelt Karianne over wat er allemaal op te vinden is:  (ER IS EEN NIEUWE SCREENCAST IN DE MAAK, ONDERTUSSEN IS DE SITE NOG MOOIER.)

Docent Marcel Kranenburg over SAMEN LEREN:

Marcel Kranenburg is docent Zorg bij Helpende Zorg & Welzijn, m.kranenburg@rocleiden.nl.
De tags hieronder met drie cijfers verwijzen naar het Waarderingskader van de Inspectie. De tags met een x verwijzen naar de Matrix van het Leids Onderwijsmodel.

Docent Arjan van der Hoorn over WERKPLEKLEREN:

Arjan van der Hoorn is docent Sport & Bewegen, a.vd.hoorn@rocleiden.nl (twitter: @ArjanvdHoorn). 

Tijdens het derde Onderwijscafé zal Arjan samen met Marian de Waij en Wilco Roobol de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

In het filmpje vertelt Arjan meer over de uitkomsten van zijn onderzoek.


Meer over het onderzoek van Arjan achter de link.

Docent Wilco Roobol over SAMEN LEREN:

Wilco Roobol is decaan bij de VAVO, w.roobol@rocleiden.nl.
Tijdens het derde Onderwijscafé zal Wilco samen met Marian de Waij en Arjan van de Hoorn de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

Meer over het onderzoek van Wilco vind je achter deze link.

Wilco verzorgt tijden de komende Onderwijsconferentie een vervolg in de workshop Praktijk weerbarstiger dan theorie.

Onderwijscafé 1: #unieklerenwerken en het LOm

#unieklerenwerken en het Leids Onderwijsmodel, dat is de titel van het eerste Onderwijscafé.

Marjan van Dongen (directeur Onderwijs CS) licht het concept #unieklerenwerken toe en relateert dat aan het Leids Onderwijsmodel. Bekijk haar presentatie hieronder: 

Via stellingen is de betekenis van #unieklerenwerken verkend en uitgediept. Met de discussie over de stellingen beogen we Werkplekleren te concretiseren en de relatie tussen #unieklerenwerken en Werkplekleren te expliciteren.

Tijdens de discussies passeren veel verschillende vormen van Werkplekleren de revue met bijbehorende redenen en visies.  

De voornaamste opbrengst van de middag is een reeks vragen waarvan de antwoorden cruciaal zijn voor het verder vormgeven en realiseren van het Leids Onderwijsmodel. Met die vragen gaan we aan de slag.

Elke collega die niet van de partij kon zijn, wordt van harte uitgenodigd om de discusies te lezen én een bijdrage te leveren aan de discussies. Dat kan door op de links te klikken en jouw mening erbij te tikken. Anders gezegd, het onderwijscafé is nog niet dicht.

Stelling 1: #unieklerenwerken is het Nieuwe Werkplekleren

Stelling 2: Het ontbreekt de docenten aan voldoende didactische vaardigheden om #unieklerenwerken ten volle te benutten voor het leren

Stelling 3: Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel gaat veel verder dan BPV volgens het mbo-protocol BPV: Samen Leren speelt daarin bijvoorbeeld geen rol

Stelling 4: Het leerproces tijdens het Werkplekleren in Leerbedrijven wordt vanuit ROC Leiden onvoldoende gemonitord en begeleid

Stelling 5: Werkplekleren binnen Leerwerkbedrijven sluit beter aan bij onze Onderwijsvisie dan Werkplekleren binnen Leerbedrijven

Stelling 6: Leerwerkprojecten (projecten met een reële opdrachtgever) zijn bij uitstek geschikt om Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel vorm te geven

De stellingen zijn geplaatst op Wallwisher. Als je Wallwisher wil uitproberen, surf dan naar http://onderwijsmetwallwisher.rocleiden.nl of ga direct naar http://wallwisher.com.