oFoV en Onderwijsbedrijfsvoering

Deze workshop legde de nadruk op de ontwerpende taak van docenten ten aanzien van de leerinfrastructuur of curriculum. Bestaande beroepen en haar werkprocessen (uit KD's) werden spelenderwijs op tafel en in dialoog met een groep(je) collega's geordend in een studietijdsplan. Een gemeleerd gezelschap van 30 collega's management, staf en docenten. Liefst zodanig geordend dat er een meer hybride leeromgeving (=integratie van theorie, vaardigheid en werken in de beroepspraktijk) gaat ontstaan voor de studenten (nivo 2,3,4) . Een lastige klus zo bleek waarbij de opbrengst van de workshop vooral was gelegen in het gezamenlijk vastleggen (via vragenlijstje) van de motieven en argumenten over tijdsindeling, stage methodiek en samenbrengen van basis- en vak specifieke elementen. Het betrof vooral beroepen met een algemeen karakter waarvan eenieder zich al snel een beeld kan vormen. Een mooie start van ONS nieuwe ROC Curriculum en een dankbare input voor onze 'Denktank Onderwijsbedrijfsvoering' en haar projectgroepjes die aanstonds aan de slag gaan.