Onderwijscafé nr. 6

Dit keer presenteerden drie D-docenten die in het kader van hun opleiding onderzoek gaan doen of hebben gedaan, hun ideeën en bevindingen.

Piety Semplonius heeft zich gericht op het professionaliseren van collega's die een rol hebben als beoordelaar of begeleider van examens. Hieronder haar prezi: 

Marianne Wildeman is ingegaan op de rol van zelfreflectie en peer-feedback bij het expliciteren van samenwerkend leren. 
Cor Vooijs wil studenten zelf (digitaal) instructiemateriaal laten maken voor medestudenten. Hij is benieuwd naar de leereffecten daarvan bij de studenten zelf en ook naar de leereffecten bij de studenten voor wie het instructiemateriaal bedoeld is. Cor zoekt collega’s die mee willen doen.
Ook No Sheeping was van de partij. No Sheeping is de naam van een ondergrondse groep docenten die, op zoek naar verbinding, hekwerken wegwerken. Je ziet ze normaal alleen in het wild en ze zijn gek op taart. 
Karin Albers hield de volgende presentatie:

Onderwijscafé 4: Boeien, Binden en Betrekken

 Tijdens het vierde onderwijscafé hebben we de krachten gebundeld met het VSV-project 'Horen en zien van geruisloze uitval'. Het doel van het project is voortijdig schoolverlaten verder in te perken door in te zetten op de professionalisering van studieloopbaanbegeleiders. De bijeenkomst markeert voor een aantal onderwijsteams de afsluiting van het project en voor een aantal andere teams de start. Naast collega’s uit de teams waren er een vijftiental andere collega’s waaronder de twee directeuren Onderwijs. 

Het onderwijscafé werd geopend door Jenny Everts. Louise Elffers (Universiteit van Maastricht) gaf een presentatie over haar onderzoek naar de rol van schoolse betrokkenheid in het studiesucces in het mbo. 

Na een vragenronde over de presentatie konden de aanwezigen hun top drie van de acties van het interventieprogramma Check & Connect (meer daarover in de presentatie) via het web of via twitter of met een sms doorsturen. De peiling was life te volgen op het scherm in de mensa. 
Daarna werd er in groepen, in SecondLevel met een drankje in de hand, besproken hoe de top drie van de groep gerealiseerd zou kunnen worden. De opbrengst werd ook nu direct teruggekoppeld naar een scherm. Arjan van der Hoorn en Louise Elffers hebben als afsluiting de resultaten besproken. De conclusie is dat de actiepunten van Check & Connect voor gezamenlijk moet worden opgepakt.
Meer werk van Louise Elffers over de overgang van VMBO naar MBO is te vinden achter deze link

Onderwijscafé 3: Begeleiden en Monitoren

Tijdens het derde onderwijscafé hebben drie collega's, Wilco Roobol, Arjan van der Hoorn en Marian de Waij, verteld over de resultaten van hun onderzoek dat ze in het kader van hun master studie gedaan hebben. De previews vind je hier.
Alle drie de studies hebben alles te maken met het begeleiden en monitoren van studenten: Wilco vertelt over het terugdringen van verzuim, Arjan vertelt over hoe een goede relatie met met de klas het begeleiden van de studenten ten goede komt en Marjan gaat in op het belang van het aanbieden van keuzes tijdens de les. 
Er is veel gediscussieerd over de bevindingen en de aanbevelingen. Een van de aanwezige docenten vond dat de drie presentaties in elk team aan de orde zouden moeten komen als aanleiding om begeleiden en monitoren hoger op de agenda te krijgen. 

Hieronder vind je de drie presentaties. Ze zijn de moeite van het bekijken en het beluisteren meer dan waard. 
 

Michel Jehee heeft met twee van de aanwezigen teruggekeken op de middag in de vorm van een interview. 
Het eerste is met Lieke van Boven verantwoordelijk voor het project Voortijdig School Verlater:
Het tweede is met Ton Makkink, docent bij Horeca & Bakkerij:
Het volgende Onderwijscafé staat gepland voor 23 januari 2014. 

Docent Marian de Waij over MAATWERK:

Marian de Waij is docent Muziek, studieloopbaan begeleider en onderwijs ontwikkelaar bij Welzijn, m.d.waij@rocleiden.nl. 

Tijdens het derde Onderwijscafé zal Marian samen met Wilco Roobol en Arjan van de Hoorn de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

Een kleine toelichting op de keuzemenukaart.


Docent Arjan van der Hoorn over WERKPLEKLEREN:

Arjan van der Hoorn is docent Sport & Bewegen, a.vd.hoorn@rocleiden.nl (twitter: @ArjanvdHoorn). 

Tijdens het derde Onderwijscafé zal Arjan samen met Marian de Waij en Wilco Roobol de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

In het filmpje vertelt Arjan meer over de uitkomsten van zijn onderzoek.


Meer over het onderzoek van Arjan achter de link.

Docent Wilco Roobol over SAMEN LEREN:

Wilco Roobol is decaan bij de VAVO, w.roobol@rocleiden.nl.
Tijdens het derde Onderwijscafé zal Wilco samen met Marian de Waij en Arjan van de Hoorn de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

Meer over het onderzoek van Wilco vind je achter deze link.

Wilco verzorgt tijden de komende Onderwijsconferentie een vervolg in de workshop Praktijk weerbarstiger dan theorie.

Onderwijscafé 1: #unieklerenwerken en het LOm

#unieklerenwerken en het Leids Onderwijsmodel, dat is de titel van het eerste Onderwijscafé.

Marjan van Dongen (directeur Onderwijs CS) licht het concept #unieklerenwerken toe en relateert dat aan het Leids Onderwijsmodel. Bekijk haar presentatie hieronder: 

Via stellingen is de betekenis van #unieklerenwerken verkend en uitgediept. Met de discussie over de stellingen beogen we Werkplekleren te concretiseren en de relatie tussen #unieklerenwerken en Werkplekleren te expliciteren.

Tijdens de discussies passeren veel verschillende vormen van Werkplekleren de revue met bijbehorende redenen en visies.  

De voornaamste opbrengst van de middag is een reeks vragen waarvan de antwoorden cruciaal zijn voor het verder vormgeven en realiseren van het Leids Onderwijsmodel. Met die vragen gaan we aan de slag.

Elke collega die niet van de partij kon zijn, wordt van harte uitgenodigd om de discusies te lezen én een bijdrage te leveren aan de discussies. Dat kan door op de links te klikken en jouw mening erbij te tikken. Anders gezegd, het onderwijscafé is nog niet dicht.

Stelling 1: #unieklerenwerken is het Nieuwe Werkplekleren

Stelling 2: Het ontbreekt de docenten aan voldoende didactische vaardigheden om #unieklerenwerken ten volle te benutten voor het leren

Stelling 3: Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel gaat veel verder dan BPV volgens het mbo-protocol BPV: Samen Leren speelt daarin bijvoorbeeld geen rol

Stelling 4: Het leerproces tijdens het Werkplekleren in Leerbedrijven wordt vanuit ROC Leiden onvoldoende gemonitord en begeleid

Stelling 5: Werkplekleren binnen Leerwerkbedrijven sluit beter aan bij onze Onderwijsvisie dan Werkplekleren binnen Leerbedrijven

Stelling 6: Leerwerkprojecten (projecten met een reële opdrachtgever) zijn bij uitstek geschikt om Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel vorm te geven

De stellingen zijn geplaatst op Wallwisher. Als je Wallwisher wil uitproberen, surf dan naar http://onderwijsmetwallwisher.rocleiden.nl of ga direct naar http://wallwisher.com.