Docent Kitty Hartman over WERKPLEKLEREN

Kitty Hartman is docent Verpleegkunde bij het team Verzorgende en Maatschappelijke Zorg, domein Zorg, k.hartman@rocleiden.nl.
In het filmpje vertelt Kitty over het professionaliseringstraject Zorg voor Onderwijs met ICT
Een aantal voorbeelden van wat de docenten gemaakt hebben, kun je vinden op onderwijsmetict.rocleiden.nl/tag/zorg.De tags hieronder met drie cijfers verwijzen naar het Waarderingskader van de Inspectie. De tags met een x verwijzen naar de Matrix van het Leids Onderwijsmodel.

Onderwijscafé nr. 6

Dit keer presenteerden drie D-docenten die in het kader van hun opleiding onderzoek gaan doen of hebben gedaan, hun ideeën en bevindingen.

Piety Semplonius heeft zich gericht op het professionaliseren van collega's die een rol hebben als beoordelaar of begeleider van examens. Hieronder haar prezi: 

Marianne Wildeman is ingegaan op de rol van zelfreflectie en peer-feedback bij het expliciteren van samenwerkend leren. 
Cor Vooijs wil studenten zelf (digitaal) instructiemateriaal laten maken voor medestudenten. Hij is benieuwd naar de leereffecten daarvan bij de studenten zelf en ook naar de leereffecten bij de studenten voor wie het instructiemateriaal bedoeld is. Cor zoekt collega’s die mee willen doen.
Ook No Sheeping was van de partij. No Sheeping is de naam van een ondergrondse groep docenten die, op zoek naar verbinding, hekwerken wegwerken. Je ziet ze normaal alleen in het wild en ze zijn gek op taart. 
Karin Albers hield de volgende presentatie:

Onderwijscafé 4: Boeien, Binden en Betrekken

 Tijdens het vierde onderwijscafé hebben we de krachten gebundeld met het VSV-project 'Horen en zien van geruisloze uitval'. Het doel van het project is voortijdig schoolverlaten verder in te perken door in te zetten op de professionalisering van studieloopbaanbegeleiders. De bijeenkomst markeert voor een aantal onderwijsteams de afsluiting van het project en voor een aantal andere teams de start. Naast collega’s uit de teams waren er een vijftiental andere collega’s waaronder de twee directeuren Onderwijs. 

Het onderwijscafé werd geopend door Jenny Everts. Louise Elffers (Universiteit van Maastricht) gaf een presentatie over haar onderzoek naar de rol van schoolse betrokkenheid in het studiesucces in het mbo. 

Na een vragenronde over de presentatie konden de aanwezigen hun top drie van de acties van het interventieprogramma Check & Connect (meer daarover in de presentatie) via het web of via twitter of met een sms doorsturen. De peiling was life te volgen op het scherm in de mensa. 
Daarna werd er in groepen, in SecondLevel met een drankje in de hand, besproken hoe de top drie van de groep gerealiseerd zou kunnen worden. De opbrengst werd ook nu direct teruggekoppeld naar een scherm. Arjan van der Hoorn en Louise Elffers hebben als afsluiting de resultaten besproken. De conclusie is dat de actiepunten van Check & Connect voor gezamenlijk moet worden opgepakt.
Meer werk van Louise Elffers over de overgang van VMBO naar MBO is te vinden achter deze link

Docent Arjan van der Hoorn over WERKPLEKLEREN:

Arjan van der Hoorn is docent Sport & Bewegen, a.vd.hoorn@rocleiden.nl (twitter: @ArjanvdHoorn). 

Tijdens het derde Onderwijscafé zal Arjan samen met Marian de Waij en Wilco Roobol de resultaten van hun onderzoeken betrekken op het begeleiden en monitoren van studenten. 

In het filmpje vertelt Arjan meer over de uitkomsten van zijn onderzoek.


Meer over het onderzoek van Arjan achter de link.