Rubric SAMEN LEREN

Na twee jaar lang het onderwijs op ROC Leiden dmv de Matrix te relateren aan de Onderwijsvisie, wordt het tijd om een instrument te ontwerpen waarmee onderwijsteams hun eigen onderwijs kunnen evalueren, waarderen en vervolgens verbeteren. Rubrics zouden daar wel eens de oplossing voor kunnen zijn. 

Deze rubric is ontworpen om de kwaliteit van SAMEN LEREN te evalueren, met name de kwaliteit van SAMEN LEREN binnen geïntegreerde groepsopdrachten. De rubric ligt nog niet vast maar is al wel uit te proberen. Rubrics om het onderwijs ook via de andere pijlers mee te waarderen, zijn in de maak.