rocl15 Wie activeert wie?

Joost Bruggeman, Klaske Verhoef

“ROC Leiden activeert in Leiden en omstreken” of “Leiden en omstreken activeren ROC Leiden.”

Wij nemen deel aan een aantal ontwikkelingen en initiatieven in Leiden en omstreken op het terrein van onderwijs-arbeidsmarkt.

- De Economische agenda071; waarin de speerpunten stages en ondernemersvaardigheden in de onderwijscurricula zijn

- Entree naar werk; de entreestudenten die een diploma naar werk gaan halen moeten een baan vinden waar zij minimaal 12 uur per week kunnen werken. 

Hoe krijgen studenten een betere positie op de stage en arbeidsmarkt in de Leidse Regio, hoe ontwerpen en activeren we het onderwijs zodat we dit doel bereiken? We willen samen tot ondernemende ideeën komen ter voorbereiding op het herontwerp mbo om studenten van ons ROC nog ondernemender te maken.