rocl15 Top Techniek: doorlopende leerlijn vmbo - mbo

Michel Jehee

Een good practice van een doorlopende leerlijn. Hoe ziet die lijn eruit? Wie heeft het ontworpen en wat vinden docenten en studenten ervan?

We schetsen het kader, laten de projectwijzers zien en geven een impressie van de slotmanifestatie. Vervolgens wisselen we ideeën en meningen uit over nut / noodzaak van doorlopende leerlijnen, genereren mogelijkheden voor meer doorlopende leerlijnen en verkennen ‘de beren op de weg’. Doel is het vergroten van de positieve effecten: kwaliteit en kwantiteit oftewel goed onderwijs en meer studenten. Denk mee en kies voor deze workshop.