rocl15 Studentenfeedback op lesniveau

Karin Albers 

In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback door studenten over jouw lessen.

Door zelf feedback te vragen aan je studenten heb je als docent zelf inzicht in en invloed op de beleving van de studenten tijdens jouw lessen. In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback geven door studenten op jouw lessen.

Aan studenten wordt op veel manieren gevraagd om feedback te geven (denk aan studenttevredenheidsonderzoek, panelgesprekken of via de studentenraden). Met studentenfeedback op lesniveau wordt in de kleinste vormfeedback gevraagd binnen ROC Leiden.