rocl15 Sociale media en schoolveiligheid

Susan Sants

Social media is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven geworden. Het biedt enorm veel mogelijkheden, maar er zijn ook risico’s. Een pestfilmpje dat al 3000 keer bekeken is op YouTube, dreigtweets gericht aan een docent, een naaktfoto van een student die via WhatsApp circuleert. Wat doe je dan?

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve gevolgen van mediagebruik door jongeren. Vaak buiten het gezichtsveld van ouders en docenten, maar met een enorme impact op de veiligheidsbeleving van studenten en docenten wanneer het escaleert. Dit kan ook gevolgen hebben voor het imago van de school.
Op een brand zijn de meeste scholen voorbereid. Preventiemaatregelen zijn getroffen, personeel is getraind en ontruimingen zijn geoefend.
Maar hoe ga je om met social media wanneer dit het gevoel van veiligheid op school in gevaar brengt?