rocl15 Resultaat telt, interpretatie geldt, maar alleen oordeel ‘velt’

Hans Epping, Angela van Steijn

Telkens weer wordt ons de maat genomen, maar wat zeggen die resultaten eigenlijk en ... wat vinden anderen van ons wanneer ze die resultaten zien?

Naast alle al bestaande cijfers werd op de Onderwijsconferentie 2014 de OnderwijsResultaatIndex (ORI) geïntroduceerd. Is dit weer een nieuw ‘afrekeninstrument’ of rekent dit instrument juist af met al die andere haast onbegrijpelijke en onnavolgbare prestatie-indicatoren? Waarom worden we eigenlijk lastig gevallen met cijfers? Wij gaan proberen antwoorden te vinden op deze en vele andere vragen door een resultaatgerichte pres(en)tatie te leveren.

Ontdek dat presteren en leren heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Samen kunnen we ‘afrekenen’ vervangen door ‘opwaarderen’!