rocl15 Heb je genoeg geleerd vandaag?

Herman Post

Elk jaar wordt op ROC Leiden het studenttevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomst levert input voor onderwijsteams om het onderwijsleerproces te verbeteren. De vragen van het onderzoek zijn feitelijk Checkvragen van een lange PDCA-cyclus.

Ik wil de vraag “Heb je genoeg geleerd vandaag?” introduceren als de Checkvraag van een korte PDCA-cyclus. Hoe zouden teams het aantal studenten dat aan het eind van de dag JA zegt, kunnen verhogen en wat is daarvan het werkelijke effect op de kwaliteit van het onderwijs?

Ga naar hebjegenoeggeleerdvandaag.posthaven.com, bekijk antwoorden van studenten en kom naar de workshop om mee te praten over de vraag hoe onderwijsteams de vraag het beste kunnen inzetten in een kort cyclisch verbetertraject. 


De tips aan Onderwijsteams vanuit de workshop zijn hieronder te vinden.