rocl15 Co-makership: ROC Leiden en Fitland XL

Marianne Wildeman

Hoe geef je als school en bedrijf vorm aan co-makership? Welke successen en valkuilen kom je onderweg tegen? Welke mogelijkheden zijn er voor jouw opleiding om een co-makership met een bedrijf te starten? Kom naar onze workshop!

“Door leren in de praktijk sla je sneller iets op.” “Ik vond het heel leuk. Ik heb nu een beter beeld bij de theorielessen.” “Mijn beroepsbeeld is nu veel duidelijker.”
“Je leert heel veel in de praktijk en onthoudt het ook door de herhaling.”
Dit is een kleine greep uit de antwoorden die studenten geven op de vraag “Hoe heb je de afgelopen weken ervaren?”.

Sinds de samenwerking tussen Fitland XL en de horecaopleidingen van ROC Leiden vindt een groter deel van het curriculum van de horecaopleidingen plaats in de praktijk. Fitland XL levert binnen ons gebouw verschillende bedrijfsmatige leeromgevingen waarin studenten kennis, vaardigheden en beroepshouding oefenen in de praktijk. De opleidingen leveren de theorie en basisvaardigheden.

Tijdens wekelijkse gesprekken wordt het werkend leren op de Fitland XL werkvloer gezamenlijk geëvalueerd aan de hand van zelfreflectie en feedback van medestudenten, medewerkers van Fitland XL en docenten van de horecaopleidingen. Alvast wat lezen? Lees dan de publicatie ‘Co-makership: Duurzame vormen van samenwerking onderwijs bedrijfsleven’ van het ECBO.