rocl15 Betekenisvol lummelen in het onderwijs

Cor Vooijs

Wat is het verschil in rendement tussen leren met behulp van een animatie (digitaal instructie materiaal) en leren met behulp van een tekst?

Hendrik-Jan van Lummel heeft vanaf 1857 meer dan 150 schoolplaten uitgegeven. Beknopte handleidingen, die bij de platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs hoorden, zorgden ervoor dat leerlingen stap voor stap bekend gemaakt werden met alledaagse onderwerpen.

Met de hedendaagse stand van de techniek (smartphones, tablets, computers en internet) is er veel meer mogelijk dan met de schoolplaat met een bijpassend verhaal.
Instructiefilmpjes, animaties etc. behoren nu tot de mogelijkheden.

Digitale (instructie)materialen zijn op ieder tijdstip en plaats onafhankelijk door studenten op te roepen. Welke manier heeft het grootste leereffect?

PRESENTATIE VOLGT