doel van deze site

Met deze site willen we de onderwijspraktijk van nu in kaart brengen, bekeken vanuit onze Onderwijsvisie. Dat doen we door de pijlers van de Onderwijsvisie als peilstokken te gebruiken.

Het resultaat tot nu toe kun je vinden achter de links aan de rechterkant. Je kunt ook de matrix gebruiken. Klik daarvoor in de matrix op het veld waar je voorbeelden van wilt zien.

Je kunt de matrix daarnaast gebruiken om na te gaan in hoeverre je eigen onderwijspraktijk, of je les, al in de geest van onze onderwijsvisie is vormgegeven.

We willen zoveel mogelijk antwoorden op de vragen van de matrix verzamelen. 

Het geheel levert een verzameling vertrekpunten op die helpt bij het bebakenen van de route richting onderwijsvisie.