Keynote Speech van Geert ten Dam

Geert ten Dam is hoogleraar onderwijskunde, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar beroeps-matige interesse richt zich op sociaal-culturele verschillen tussen leerlingen en burgerschapsvorming. Geert ten Dam was tot eind 2014 voorzitter van de onderwijsraad.

Voor haar voordracht heeft Geert ten Dam o.a. geput uit Wat drijft de leraareen publicatie van de Onderwijsraad, en uit Leraar zijn, het tegelijk met de publicatie uitgebrachte advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.