rocl15 Heb je genoeg geleerd vandaag?

Herman Post

Elk jaar wordt op ROC Leiden het studenttevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomst levert input voor onderwijsteams om het onderwijsleerproces te verbeteren. De vragen van het onderzoek zijn feitelijk Checkvragen van een lange PDCA-cyclus.

Ik wil de vraag “Heb je genoeg geleerd vandaag?” introduceren als de Checkvraag van een korte PDCA-cyclus. Hoe zouden teams het aantal studenten dat aan het eind van de dag JA zegt, kunnen verhogen en wat is daarvan het werkelijke effect op de kwaliteit van het onderwijs?

Ga naar hebjegenoeggeleerdvandaag.posthaven.com, bekijk antwoorden van studenten en kom naar de workshop om mee te praten over de vraag hoe onderwijsteams de vraag het beste kunnen inzetten in een kort cyclisch verbetertraject. 


De tips aan Onderwijsteams vanuit de workshop zijn hieronder te vinden.

rocl15 Top Techniek: doorlopende leerlijn vmbo - mbo

Michel Jehee

Een good practice van een doorlopende leerlijn. Hoe ziet die lijn eruit? Wie heeft het ontworpen en wat vinden docenten en studenten ervan?

We schetsen het kader, laten de projectwijzers zien en geven een impressie van de slotmanifestatie. Vervolgens wisselen we ideeën en meningen uit over nut / noodzaak van doorlopende leerlijnen, genereren mogelijkheden voor meer doorlopende leerlijnen en verkennen ‘de beren op de weg’. Doel is het vergroten van de positieve effecten: kwaliteit en kwantiteit oftewel goed onderwijs en meer studenten. Denk mee en kies voor deze workshop. 

rocl15 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...

Marjan de Kievit, Angela Scheffers

Hoe blijf je in doen en denken flexibel, zowel in stabiele als in veranderende omstandigheden?

We willen je laten kennismaken met nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En je laten reflecteren op je eigen routines en verwachtingen.
Wat zie jij als je in de spiegel kijkt?

rocl15 Studentenfeedback op lesniveau

Karin Albers 

In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback door studenten over jouw lessen.

Door zelf feedback te vragen aan je studenten heb je als docent zelf inzicht in en invloed op de beleving van de studenten tijdens jouw lessen. In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback geven door studenten op jouw lessen.

Aan studenten wordt op veel manieren gevraagd om feedback te geven (denk aan studenttevredenheidsonderzoek, panelgesprekken of via de studentenraden). Met studentenfeedback op lesniveau wordt in de kleinste vormfeedback gevraagd binnen ROC Leiden. 

rocl15 (A)sociale media in het mbo?

Kees Hilders, Frank de Moel

Wat zijn de voor- en nadelen van sociale media bij begeleiding in de bpv?

Deze interactieve workshop gaat over het gebruik van sociale media in het mbo. De ene docent omarmt deze ontwikkelingen, de ander probeert het zo lang mogelijk buiten het lokaal te houden. Deze wereld van tegenstellingen willen wij betreden en aan de hand van een aantal prikkelende stellingen bespreken.

rocl15 Learning is Fun

Danny Parengkuan

Leerlingen die niet van hun smartphone te scheiden zijn, die de uitleg of instructie niet horen omdat ze naar muziek luisteren via hun ‘koptelefoon’...

Irritant? Of is dit een nieuwe uitdaging voor jou als docent?
Na 7 jaren op een school in de tropen gewerkt te hebben en nu... In Nederland Door Omstandigheden (INDO), was het voor mij een enorme uitdaging demotiva- tie en het leergedrag van de hedendaagse student te verbeteren. Via o.a. de tool ‘Kahoot’ kan dit! Met Kahoot kunnen we een quiz samenstellen die de voorkennis van de leerlingen test, een ‘droog’ theoretisch hoofdstuk uit een boek verleven- digt, terwijl ze niet van hun smartphone worden gescheiden. Leren en lesgeven wordt weer leuk met Kahoot!!! Neem je smartphone mee.

Keynote Speech van Geert ten Dam

Geert ten Dam is hoogleraar onderwijskunde, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar beroeps-matige interesse richt zich op sociaal-culturele verschillen tussen leerlingen en burgerschapsvorming. Geert ten Dam was tot eind 2014 voorzitter van de onderwijsraad.

Voor haar voordracht heeft Geert ten Dam o.a. geput uit Wat drijft de leraareen publicatie van de Onderwijsraad, en uit Leraar zijn, het tegelijk met de publicatie uitgebrachte advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over de website

In de screencast hieronder laat ik zien hoe de onderwijspraktijken die op deze website verzameld zijn, zijn verbonden met onze Onderwijsvisie. De koppeling van onderwijspraktijken aan het Waarderingskader van de Inspectie komt ook in beeld. Ik laat verder nog zien hoe je bij de Onderwijsconferentie-presentaties komt. Dat zijn er nu zeventig maar na de komende onderwijsconferentie zullen dat er ruim negentig zijn. 
Achter de links visie, matrix en model en de volgende stap? is meer te vinden over het waarom van de website.

Als je het filmpje start zie je in de tijdbalk onder in het filmpje 8 gele streepjes. Ze verwijzen naar 8 specifieke fragmenten van het filmpje.

1. start
2. naar de bijdragen via de Matrix
3. het Waarderingskader van de inspectie
4. het Waarderingskader in de Matrix
5. de Onderwijsconferenties
6. de website als ontwikkelingsportfolio
7. over de website Onderwijs met ICT
8. afsluitingAlle collega's en studenten die ooit ge-1-minuut-interviewd zijn, bij elkaar in vijf minuten: