Studenten Laura Twisk en Sanne van Rijswijk over SAMEN LEREN:

Laura en Sanne zijn tweedejaars student Onderwijs Assistent.

Hieronder meer over het werken met een weblog tijdens een project:

Ook zo'n filmpje maken? Surf dan naar http://onderwijsmetscreenr.rocleiden.nl of naar http://www.screenr.com.

Ook aan de gang met weblogs? Surf dan naar http://onderwijsmetposterous.rocleiden.nl of naar http://www.posterous.com.

Docent Aleksandra Tapovska over SAMEN LEREN:

Aleksandra Tapovska is docent Omgangskunde bij Welzijn, a.tapovska@rocleiden.nl.

Een toelichting in woorden:

Samen leren en Onderwijs vanuit de Beroepscontext ...

Studenten van de opleiding Onderwijsassistent werken tijdens het project ‘In Orde’ samen met Technolab.  Op school verkrijgen de onderwijsassistenten ondersteunende informatie omtrent het betreffende onderwerp. Uitgaande van realistische taken passen zij deze kennis toe, bijvoorbeeld in het onderwijs krijgen kinderen meestal ondersteunende informatie van de instructieverantwoordelijke. De realistische taak op school betreft dan ook dat studenten, in teamverband, elkaar gaan voorzien van theoretische uitgangspunten over ‘orde creëren’. Dit door middel van een zelfontworpen workshop waarin zij optreden als begeleiders en instructieverantwoordelijken. Ook de opdracht van Technolab heeft te maken met dat: (a) studenten een workshop over ‘techniek’ aan basisschoolkinderen gaan verzorgen, en (b) studenten 700 basisschoolkinderen gaan begeleiden bij een lichtjestocht! Kortom van een gesimuleerde beroepssituatie op school kunnen studenten laten zien dat ze de kennis in een andere ‘reële’ situatie kunnen toepassen. Ik als docent ga tijdens de lichtjestocht met name het leerproces observeren, en de positieve momenten hieruit met de studenten delen!

Aleksandra

Student Wouter van Klink over MAATWERK:

Wouter is derdejaars student Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening.

Meer over het project ROEM en POEN is te vinden achter www.roemenpoen.nl (aan de website wordt nog gewerkt).

Hier onder een promotiefilmpje over het project.

Alle verhalen over ROEM & POEN vind je achter deze link