Hoofd Verzuimteam Karianne Broek over MAATWERK

Karianne Broek geeft leiding aan het verzuimteam op ROC Leiden, k.broek@rocleiden.nl.

In het filmpje wordt het verzuimprotocol in beeld gebracht:

Video processing failed. — Download karianne.mp4

De tags hieronder met drie cijfers verwijzen naar het Waarderingskader van de Inspectie. De tags met een x verwijzen naar de Matrix van het Leids Onderwijsmodel.

Verzuimmedewerker Karianne Broek over MAATWERK:

Karianne Broek ondersteunt studieloopbaanbegeleiders bij het begeleiden van studenten met hoog verzuim, k.broek@rocleiden.nl.

Er is een omgeving op Portaal in de maak speciaal voor studieloopbaanbegeleiders waar ze terecht kunnen met vragen over verzuim en vsv. De premiere zal plaatsvinden tijdens de workshop Val niet op met uitval op de komende Onderwijsconferentie. 
Inmiddels is de vsv-omgeving in gebruik. In het filmpje vertelt Karianne over wat er allemaal op te vinden is:  (ER IS EEN NIEUWE SCREENCAST IN DE MAAK, ONDERTUSSEN IS DE SITE NOG MOOIER.)

Onderwijscafé 3: Begeleiden en Monitoren

Tijdens het derde onderwijscafé hebben drie collega's, Wilco Roobol, Arjan van der Hoorn en Marian de Waij, verteld over de resultaten van hun onderzoek dat ze in het kader van hun master studie gedaan hebben. De previews vind je hier.
Alle drie de studies hebben alles te maken met het begeleiden en monitoren van studenten: Wilco vertelt over het terugdringen van verzuim, Arjan vertelt over hoe een goede relatie met met de klas het begeleiden van de studenten ten goede komt en Marjan gaat in op het belang van het aanbieden van keuzes tijdens de les. 
Er is veel gediscussieerd over de bevindingen en de aanbevelingen. Een van de aanwezige docenten vond dat de drie presentaties in elk team aan de orde zouden moeten komen als aanleiding om begeleiden en monitoren hoger op de agenda te krijgen. 

Hieronder vind je de drie presentaties. Ze zijn de moeite van het bekijken en het beluisteren meer dan waard. 
 

Michel Jehee heeft met twee van de aanwezigen teruggekeken op de middag in de vorm van een interview. 
Het eerste is met Lieke van Boven verantwoordelijk voor het project Voortijdig School Verlater:
Het tweede is met Ton Makkink, docent bij Horeca & Bakkerij:
Het volgende Onderwijscafé staat gepland voor 23 januari 2014.