Student Martijn Kempen over WERKPLEKLEREN:

Martijn is derdejaars student Hotelmanagement bij Horeca & Bakkerij.
Meer over het feedback geven waar Martijn over vertelt, vind je achter deze link.
Een nadere toelichting op zijn werk:
Achter deze link vind je meer bijdragen over de mensa.