tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:/posts aan de werkvloer 2018-01-15T15:46:06Z ROC Leiden tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/1131335 2017-02-14T20:32:11Z 2017-02-14T21:38:03Z Visie, Matrix en Model

Dit is de kleinste bouwsteen van het onderwijs op ROC Leiden. De bouwsteen symboliseert onze Onderwijsvisie. De vier pijlers van de Onderwijsvisie vind je terug in elk facet van de onderwijspraktijk. 

Je kunt de onderwijspraktijk bekijken door op de cellen van de Matrix klikken. De Matrix is gemaakt door de vier pijlers te koppelen aan acht aspecten waaruit elk curriculum op ons ROC is opgebouwd.

Het Leids Onderwijsmodel is het samenspel van processen dat leidt tot het realiseren van de Onderwijsvisie.

De presentatie (zonder geluid) hieronder illustreert in ruim twee minuten het verband tussen visie, matrix en model:

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/833588 2015-03-31T14:51:18Z 2018-01-15T15:46:06Z Om te downloaden: Terugblik op de Onderwijsconferentie met links

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828656 2015-03-29T22:30:00Z 2016-02-13T10:18:56Z Foto's van de Onderwijsconferentie

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/827291 2015-03-27T22:24:00Z 2016-02-13T10:19:12Z De Onderwijsconferentie in Tweets

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/833547 2015-03-27T14:17:00Z 2015-04-24T12:41:12Z rocl15 Het Verzuimtheater

Karianne Broek

Hoe krijg je studenten die veel verzuimen weer kalm, betrokken, geïnteresseerd en gemotiveerd in de les?

Kortom: hoe activeer je studenten met verzuim? In deze theatrale workshop ga je aan de slag met rollenspellen, gebaseerd op waargebeurde situaties uit de praktijk. Ontdek waar jouw allergieën en kwaliteiten zitten als gespreksvoerder en hoe het voelt om in de schoenen van de student te staan. Wat werkt wel en wat werkt niet? We gaan je verrassen, we gaan je uitdagen, we gaan je iets leren, maar vooral: we gaan je activeren! 

Hieronder een verslag van de workshop. Als je het filmpje bekijkt, kom je links tegen naar meer informatie. Via de 10 tags die je onderaan het filmpje in de tijdbalk vindt, kun je direct naar bepaalde fragmenten gaan. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/833017 2015-03-27T11:56:00Z 2018-01-15T15:38:04Z rocl15 Vakmanschap ervaren

Ben van den Assem, Henk Hartenberg

Vakmanschap ervaren? Maak een werkstuk van staalplaat. In de werkplaats van de afdeling Metaal/Werktuigbouw staan ervaren instructeurs klaar om je te helpen. In lijn met het thema “ROC Leiden activeert de vogelstand in Leiden en omstreken”, werk je aan een constructie om onze gevederde vriendjes van lekkers te voorzien in een koude periode.

In 60 minuten doorloop je het proces om vanaf een werktekening een werkstuk te maken. Aan bod komen bewerkingen als knippen, kanten en puntlassen. Praktijk en theorie gaan hierbij hand in hand. Wij wensen jullie veel plezier tijdens deze workshop! 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/832986 2015-03-27T11:50:00Z 2018-01-15T15:38:03Z rocl15 Pedagogisch didactisch klimaat

Cor Brandwijk

Welke invloed kun jij hebben op lastige situaties en wat is de invloed van lastige situaties op jou?

Je bent als ervaren docent aan het werk met studenten. Tijdens de lessen stuit je op zaken die je soms demotiveren. Graag ga ik met collega’s interactief aan de slag over deze situaties en over de invloed die wij als persoon (docent) kunnen hebben op deze situatie. Onze rol en verantwoordelijkheid als pedagoog didacticus zal onderwerp van gesprek zijn.
Graag deel ik op positieve wijze mijn ervaringen en expertise vanuit mijn werk als docent, peerdocent en de vele lesbezoeken t.a.v. de Staat van de Instelling. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/833013 2015-03-27T11:44:00Z 2015-04-01T07:07:36Z rocl15 Betekenisvol lummelen in het onderwijs

Cor Vooijs

Wat is het verschil in rendement tussen leren met behulp van een animatie (digitaal instructie materiaal) en leren met behulp van een tekst?

Hendrik-Jan van Lummel heeft vanaf 1857 meer dan 150 schoolplaten uitgegeven. Beknopte handleidingen, die bij de platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs hoorden, zorgden ervoor dat leerlingen stap voor stap bekend gemaakt werden met alledaagse onderwerpen.

Met de hedendaagse stand van de techniek (smartphones, tablets, computers en internet) is er veel meer mogelijk dan met de schoolplaat met een bijpassend verhaal.
Instructiefilmpjes, animaties etc. behoren nu tot de mogelijkheden.

Digitale (instructie)materialen zijn op ieder tijdstip en plaats onafhankelijk door studenten op te roepen. Welke manier heeft het grootste leereffect?

PRESENTATIE VOLGT

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/830946 2015-03-26T12:48:00Z 2016-02-13T10:20:00Z rocl15 Co-makership: ROC Leiden en Fitland XL

Marianne Wildeman

Hoe geef je als school en bedrijf vorm aan co-makership? Welke successen en valkuilen kom je onderweg tegen? Welke mogelijkheden zijn er voor jouw opleiding om een co-makership met een bedrijf te starten? Kom naar onze workshop!

“Door leren in de praktijk sla je sneller iets op.” “Ik vond het heel leuk. Ik heb nu een beter beeld bij de theorielessen.” “Mijn beroepsbeeld is nu veel duidelijker.”
“Je leert heel veel in de praktijk en onthoudt het ook door de herhaling.”
Dit is een kleine greep uit de antwoorden die studenten geven op de vraag “Hoe heb je de afgelopen weken ervaren?”.

Sinds de samenwerking tussen Fitland XL en de horecaopleidingen van ROC Leiden vindt een groter deel van het curriculum van de horecaopleidingen plaats in de praktijk. Fitland XL levert binnen ons gebouw verschillende bedrijfsmatige leeromgevingen waarin studenten kennis, vaardigheden en beroepshouding oefenen in de praktijk. De opleidingen leveren de theorie en basisvaardigheden.

Tijdens wekelijkse gesprekken wordt het werkend leren op de Fitland XL werkvloer gezamenlijk geëvalueerd aan de hand van zelfreflectie en feedback van medestudenten, medewerkers van Fitland XL en docenten van de horecaopleidingen. Alvast wat lezen? Lees dan de publicatie ‘Co-makership: Duurzame vormen van samenwerking onderwijs bedrijfsleven’ van het ECBO. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829545 2015-03-24T15:51:49Z 2015-03-31T15:05:10Z rocl15 Resultaat telt, interpretatie geldt, maar alleen oordeel ‘velt’

Hans Epping, Angela van Steijn

Telkens weer wordt ons de maat genomen, maar wat zeggen die resultaten eigenlijk en ... wat vinden anderen van ons wanneer ze die resultaten zien?

Naast alle al bestaande cijfers werd op de Onderwijsconferentie 2014 de OnderwijsResultaatIndex (ORI) geïntroduceerd. Is dit weer een nieuw ‘afrekeninstrument’ of rekent dit instrument juist af met al die andere haast onbegrijpelijke en onnavolgbare prestatie-indicatoren? Waarom worden we eigenlijk lastig gevallen met cijfers? Wij gaan proberen antwoorden te vinden op deze en vele andere vragen door een resultaatgerichte pres(en)tatie te leveren.

Ontdek dat presteren en leren heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Samen kunnen we ‘afrekenen’ vervangen door ‘opwaarderen’! 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829410 2015-03-24T13:11:11Z 2015-04-14T06:35:05Z rocl15 Go your own gang!

Ingeborg Bosgraaf, Tamsyn Charles

Via het thema ‘vakantie’ wordt het belang van goed Engels binnen het beroep duidelijk gemaakt.

De Engelse taal kent veel valkuilen. Het boekje ‘I always get my sin’ staat vol met ludieke uitspraken van soms hooggeplaatste Nederlandse personen. “How do you do and how do you do your wife” kan een gênant moment opleveren. “I can stand my little man!”; wat een herkenbare uitspraak. We willen je graag hiermee helpen! Dit alles met een humoristische ondertoon en zeker niet alleen voor (vak)docenten!

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829296 2015-03-24T08:09:01Z 2015-04-14T06:38:25Z rocl15 Screencast-O-Matic voor Dummies

Marianne Mathijssen

Misschien heb je wel eens gedacht: ik moet eens iets doen met dat internet in mijn lessen! Dat schijnt wel leuk te zijn voor de leerlingen en ook nuttig!

In de workshop bespreken we kort wat het nut ervan is, ik laat zien hoe ik mijn eerste filmpje heb gemaakt met Screencast-O-Matic en dan kan iedereen er mee doen wat hij wil. Neem je laptop mee als je meteen zelf alles wil uitproberen.
Ik beam alles, dus in elk geval kun je het hele proces van het maken van een filmpje volgen! 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829295 2015-03-24T08:01:19Z 2018-01-15T15:33:50Z rocl15 Effectief vergaderen

Michel van Glabbeek 

Een team kan niet functioneren zonder regelmatig overleg in de vorm van vergaderingen.

Hoe effectiever er vergaderd wordt des te beter zal het team kunnen functioneren. In deze workshop komen basisregels en tips langs waardoor vergaderingen effectiever en korter kunnen worden. Deze regels consequent toepassen zal het werken binnen het team positief beïnvloeden.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829287 2015-03-24T07:43:33Z 2015-04-14T06:48:59Z rocl15 Wat studenten en hun begeleiders moeten weten over DUO.

Suzanne Quak, Ank van Rhijn

Aan de hand van praktijkvoorbeelden van studenten gaan we in op hoe de inschrijving van een student effect heeft op het recht op studiefinanciering en op de verplichting tot het betalen van lesgeld.

Bijvoorbeeld: Waarom is 1 oktober zo’n belangrijke datum? Hoe vraag je studiefinanciering aan en vooral hoe en wanneer zet je je studiefinanciering stop?
Wat is het verschil m.b.t. studiefinanciering wanneer je een opleiding niveau 1 of 2 volgt of een niveau 3 of 4 opleiding? Hoe werkt het stopzetten van je reisproduct in combinatie met de beëindiging van je studie (financiering)?

Daarnaast zetten we alles wat je moet weten over dit onderwerp op een rijtje in een handige flyer zodat je alles later op je gemak nog eens door kunt nemen. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828992 2015-03-23T18:58:51Z 2015-04-14T06:50:49Z rocl15 Het Consortium beroepsonderwijs, het Leids Onderwijsmodel of Flex ID?
Meindert Lippits

Bij ROC Leiden zijn er meerdere opleidingen die zich dit moeten afvragen (MLO, MEI, ICT, zorg en binnenkort de bouw). Zij maken gebruik van het materiaal van het Consortium beroepsonderwijs. Dan komen de volgende vragen: Hoe maak je van dit materiaal onderwijs?

Iedere opleiding vormt zijn eigen wiel, maar er is geen overleg tussen de opleidingen binnen ons ROC. Terwijl dit de kern van deelname aan het consortium is; samen onderwijs ontwikkelen. Ik wil deze gelegenheid benutten om als opleidingen met elkaar in gesprek te gaan en in elkaars keuken te kijken.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828802 2015-03-23T13:51:01Z 2015-03-31T15:06:48Z rocl15 Verrijk je onderwijs met ICT

Ferdinand Brand, Claudia Davids

In deze workshop komen een hele reeks gratis web-apps voorbij die je kunt gebruiken om je onderwijs mee te verrijken.

Padlet, Powtoon, Screencast-O-Matic, Wordle, Mind42, Thinglink, Flipquiz, Mentimeter en meer... ze worden allemaal in sneltreinvaart besproken, beproefd en uitgeprobeerd. Doe mee en laat je inspireren.


Via de Thinglink kom je naar alle tooltjes. Per tooltje kom je vier links tegen. Ga met je muis over het plaatje om de links te zien. 


Bij de workshop hoort ook nog deze Flipquiz en deze Mentimeter en deze Polldaddy
]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828795 2015-03-23T13:46:16Z 2018-01-15T15:33:08Z rocl15 Smartboxx... gemak voor student en docent

Vincent Molkenboer met collega’s van ‘De Praktijkgroep’

Hoe bouw je een verantwoord portfolio op van alle relevante ontwikkelingen die je hebt ondergaan? Hoe kun je als docent/coach samen met je studenten op het hoogste niveau functioneren?

Al jaren maakt De Praktijkgroep - scholingspartner van ROC Leiden - gebruik van Smartboxx. Dit hulpmiddel ondersteunt docenten en studenten bij het verzamelen van alle ontwikkelingen, ervaringen en bewijsstukken, waarbij alles wordt opgeslagen in een digitaal portfolio. Bij deze workshop leer je van docenten en ervaringsdeskundigen hoe je Smartboxx kunt gebruiken voor het aansturen van studenten en beoordelen van competenties.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828787 2015-03-23T13:33:36Z 2018-01-15T15:33:15Z rocl15 Sociale media en schoolveiligheid

Susan Sants

Social media is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven geworden. Het biedt enorm veel mogelijkheden, maar er zijn ook risico’s. Een pestfilmpje dat al 3000 keer bekeken is op YouTube, dreigtweets gericht aan een docent, een naaktfoto van een student die via WhatsApp circuleert. Wat doe je dan?

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve gevolgen van mediagebruik door jongeren. Vaak buiten het gezichtsveld van ouders en docenten, maar met een enorme impact op de veiligheidsbeleving van studenten en docenten wanneer het escaleert. Dit kan ook gevolgen hebben voor het imago van de school.
Op een brand zijn de meeste scholen voorbereid. Preventiemaatregelen zijn getroffen, personeel is getraind en ontruimingen zijn geoefend.
Maar hoe ga je om met social media wanneer dit het gevoel van veiligheid op school in gevaar brengt?

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828773 2015-03-23T13:06:06Z 2018-01-15T15:33:11Z rocl15 Kruip eens in de huid van een ander!

Karin Harkema, Helene Kortenoeven, Marieta van den Heuvel

Hou je van discussie en ben je niet bang voor een kleurrijk gesprek?
Schrijf je dan snel in voor deze workshop en kruip eens in de huid van een ander!

Dat goede communicatie belangrijk is, moge duidelijk zijn. Als medewerker of docent heb je te maken veel verschillende doelgroepen. Wat doe je met die boze student? Die journalist van Pownews of die verdrietige collega?
Hoe kun jij vanuit je eigen rol, maar ook in de huid van de ander, jezelf verplaatsen in een ander? Wat is het belang van goed luisteren en een boodschap duidelijk vertellen? Wat zijn de gevolgen van miscommunicatie? Zoek met ons mee naar betere communicatie en ontmoet elkaar halverwege. 

In twee workshops, ‘de huiskamer’ en ‘de persconferentie’ word je uitgedaagd om in de huid van een ander te kruipen. Hieronder vind je de begeleidende uitleg. Je kunt er zo mee aan de slag.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/829556 2015-03-23T13:04:00Z 2015-03-31T20:16:01Z rocl15 Wie activeert wie?

Joost Bruggeman, Klaske Verhoef

“ROC Leiden activeert in Leiden en omstreken” of “Leiden en omstreken activeren ROC Leiden.”

Wij nemen deel aan een aantal ontwikkelingen en initiatieven in Leiden en omstreken op het terrein van onderwijs-arbeidsmarkt.

- De Economische agenda071; waarin de speerpunten stages en ondernemersvaardigheden in de onderwijscurricula zijn

- Entree naar werk; de entreestudenten die een diploma naar werk gaan halen moeten een baan vinden waar zij minimaal 12 uur per week kunnen werken. 

Hoe krijgen studenten een betere positie op de stage en arbeidsmarkt in de Leidse Regio, hoe ontwerpen en activeren we het onderwijs zodat we dit doel bereiken? We willen samen tot ondernemende ideeën komen ter voorbereiding op het herontwerp mbo om studenten van ons ROC nog ondernemender te maken. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828704 2015-03-23T10:52:19Z 2015-04-01T08:45:46Z rocl15 Heb je genoeg geleerd vandaag?

Herman Post

Elk jaar wordt op ROC Leiden het studenttevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomst levert input voor onderwijsteams om het onderwijsleerproces te verbeteren. De vragen van het onderzoek zijn feitelijk Checkvragen van een lange PDCA-cyclus.

Ik wil de vraag “Heb je genoeg geleerd vandaag?” introduceren als de Checkvraag van een korte PDCA-cyclus. Hoe zouden teams het aantal studenten dat aan het eind van de dag JA zegt, kunnen verhogen en wat is daarvan het werkelijke effect op de kwaliteit van het onderwijs?

Ga naar hebjegenoeggeleerdvandaag.posthaven.com, bekijk antwoorden van studenten en kom naar de workshop om mee te praten over de vraag hoe onderwijsteams de vraag het beste kunnen inzetten in een kort cyclisch verbetertraject. 


De tips aan Onderwijsteams vanuit de workshop zijn hieronder te vinden.

Created with Padlet
]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828700 2015-03-23T10:46:16Z 2015-03-31T15:08:47Z rocl15 Top Techniek: doorlopende leerlijn vmbo - mbo

Michel Jehee

Een good practice van een doorlopende leerlijn. Hoe ziet die lijn eruit? Wie heeft het ontworpen en wat vinden docenten en studenten ervan?

We schetsen het kader, laten de projectwijzers zien en geven een impressie van de slotmanifestatie. Vervolgens wisselen we ideeën en meningen uit over nut / noodzaak van doorlopende leerlijnen, genereren mogelijkheden voor meer doorlopende leerlijnen en verkennen ‘de beren op de weg’. Doel is het vergroten van de positieve effecten: kwaliteit en kwantiteit oftewel goed onderwijs en meer studenten. Denk mee en kies voor deze workshop. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/828699 2015-03-23T10:43:15Z 2015-04-14T06:52:59Z rocl15 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
Marjan de Kievit, Angela Scheffers

Hoe blijf je in doen en denken flexibel, zowel in stabiele als in veranderende omstandigheden?

We willen je laten kennismaken met nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. En je laten reflecteren op je eigen routines en verwachtingen.
Wat zie jij als je in de spiegel kijkt?

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/827539 2015-03-20T14:37:24Z 2015-04-14T06:54:41Z rocl15 Studentenfeedback op lesniveau Karin Albers 

In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback door studenten over jouw lessen.

Door zelf feedback te vragen aan je studenten heb je als docent zelf inzicht in en invloed op de beleving van de studenten tijdens jouw lessen. In deze workshop maak je kennis met de verschillende mogelijkheden van feedback geven door studenten op jouw lessen.

Aan studenten wordt op veel manieren gevraagd om feedback te geven (denk aan studenttevredenheidsonderzoek, panelgesprekken of via de studentenraden). Met studentenfeedback op lesniveau wordt in de kleinste vormfeedback gevraagd binnen ROC Leiden. 

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/827532 2015-03-20T14:21:51Z 2015-04-14T06:57:15Z rocl15 (A)sociale media in het mbo?

Kees Hilders, Frank de Moel

Wat zijn de voor- en nadelen van sociale media bij begeleiding in de bpv?

Deze interactieve workshop gaat over het gebruik van sociale media in het mbo. De ene docent omarmt deze ontwikkelingen, de ander probeert het zo lang mogelijk buiten het lokaal te houden. Deze wereld van tegenstellingen willen wij betreden en aan de hand van een aantal prikkelende stellingen bespreken.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/827481 2015-03-20T11:44:28Z 2015-04-14T06:59:17Z rocl15 Learning is Fun

Danny Parengkuan

Leerlingen die niet van hun smartphone te scheiden zijn, die de uitleg of instructie niet horen omdat ze naar muziek luisteren via hun ‘koptelefoon’...

Irritant? Of is dit een nieuwe uitdaging voor jou als docent?
Na 7 jaren op een school in de tropen gewerkt te hebben en nu... In Nederland Door Omstandigheden (INDO), was het voor mij een enorme uitdaging demotiva- tie en het leergedrag van de hedendaagse student te verbeteren. Via o.a. de tool ‘Kahoot’ kan dit! Met Kahoot kunnen we een quiz samenstellen die de voorkennis van de leerlingen test, een ‘droog’ theoretisch hoofdstuk uit een boek verleven- digt, terwijl ze niet van hun smartphone worden gescheiden. Leren en lesgeven wordt weer leuk met Kahoot!!! Neem je smartphone mee.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/827490 2015-03-20T11:15:00Z 2015-04-14T07:01:22Z Keynote Speech van Geert ten Dam

Geert ten Dam is hoogleraar onderwijskunde, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar beroeps-matige interesse richt zich op sociaal-culturele verschillen tussen leerlingen en burgerschapsvorming. Geert ten Dam was tot eind 2014 voorzitter van de onderwijsraad.

Voor haar voordracht heeft Geert ten Dam o.a. geput uit Wat drijft de leraareen publicatie van de Onderwijsraad, en uit Leraar zijn, het tegelijk met de publicatie uitgebrachte advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/825796 2015-03-17T14:37:06Z 2018-01-15T15:30:57Z De workshops: Wat is Waar?

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/823202 2015-03-12T08:40:39Z 2018-01-15T15:28:55Z Het programmaboek

]]>
Herman Post
tag:hetleidsonderwijsmodel.rocleiden.nl,2013:Post/820996 2015-03-09T09:20:00Z 2015-10-04T19:50:01Z Over de website
In de screencast hieronder laat ik zien hoe de onderwijspraktijken die op deze website verzameld zijn, zijn verbonden met onze Onderwijsvisie. De koppeling van onderwijspraktijken aan het Waarderingskader van de Inspectie komt ook in beeld. Ik laat verder nog zien hoe je bij de Onderwijsconferentie-presentaties komt. Dat zijn er nu zeventig maar na de komende onderwijsconferentie zullen dat er ruim negentig zijn. 
Achter de links visie, matrix en model en de volgende stap? is meer te vinden over het waarom van de website.

Als je het filmpje start zie je in de tijdbalk onder in het filmpje 8 gele streepjes. Ze verwijzen naar 8 specifieke fragmenten van het filmpje.

1. start
2. naar de bijdragen via de Matrix
3. het Waarderingskader van de inspectie
4. het Waarderingskader in de Matrix
5. de Onderwijsconferenties
6. de website als ontwikkelingsportfolio
7. over de website Onderwijs met ICT
8. afsluitingAlle collega's en studenten die ooit ge-1-minuut-interviewd zijn, bij elkaar in vijf minuten:

]]>
Herman Post