Onderwijscafé 1: #unieklerenwerken en het LOm

#unieklerenwerken en het Leids Onderwijsmodel, dat is de titel van het eerste Onderwijscafé.

Marjan van Dongen (directeur Onderwijs CS) licht het concept #unieklerenwerken toe en relateert dat aan het Leids Onderwijsmodel. Bekijk haar presentatie hieronder: 

Via stellingen is de betekenis van #unieklerenwerken verkend en uitgediept. Met de discussie over de stellingen beogen we Werkplekleren te concretiseren en de relatie tussen #unieklerenwerken en Werkplekleren te expliciteren.

Tijdens de discussies passeren veel verschillende vormen van Werkplekleren de revue met bijbehorende redenen en visies.  

De voornaamste opbrengst van de middag is een reeks vragen waarvan de antwoorden cruciaal zijn voor het verder vormgeven en realiseren van het Leids Onderwijsmodel. Met die vragen gaan we aan de slag.

Elke collega die niet van de partij kon zijn, wordt van harte uitgenodigd om de discusies te lezen én een bijdrage te leveren aan de discussies. Dat kan door op de links te klikken en jouw mening erbij te tikken. Anders gezegd, het onderwijscafé is nog niet dicht.

Stelling 1: #unieklerenwerken is het Nieuwe Werkplekleren

Stelling 2: Het ontbreekt de docenten aan voldoende didactische vaardigheden om #unieklerenwerken ten volle te benutten voor het leren

Stelling 3: Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel gaat veel verder dan BPV volgens het mbo-protocol BPV: Samen Leren speelt daarin bijvoorbeeld geen rol

Stelling 4: Het leerproces tijdens het Werkplekleren in Leerbedrijven wordt vanuit ROC Leiden onvoldoende gemonitord en begeleid

Stelling 5: Werkplekleren binnen Leerwerkbedrijven sluit beter aan bij onze Onderwijsvisie dan Werkplekleren binnen Leerbedrijven

Stelling 6: Leerwerkprojecten (projecten met een reële opdrachtgever) zijn bij uitstek geschikt om Werkplekleren volgens het Leids Onderwijsmodel vorm te geven

De stellingen zijn geplaatst op Wallwisher. Als je Wallwisher wil uitproberen, surf dan naar http://onderwijsmetwallwisher.rocleiden.nl of ga direct naar http://wallwisher.com.