Visie, Matrix en Model

Dit is de kleinste bouwsteen van het onderwijs op ROC Leiden. De bouwsteen symboliseert onze Onderwijsvisie. De vier pijlers van de Onderwijsvisie vind je terug in elk facet van de onderwijspraktijk. 

Je kunt de onderwijspraktijk bekijken door op de cellen van de Matrix klikken. De Matrix is gemaakt door de vier pijlers te koppelen aan acht aspecten waaruit elk curriculum op ons ROC is opgebouwd.

Het Leids Onderwijsmodel is het samenspel van processen dat leidt tot het realiseren van de Onderwijsvisie.

De presentatie (zonder geluid) hieronder illustreert in ruim twee minuten het verband tussen visie, matrix en model:

rocl15 Het Verzuimtheater

Karianne Broek

Hoe krijg je studenten die veel verzuimen weer kalm, betrokken, geïnteresseerd en gemotiveerd in de les?

Kortom: hoe activeer je studenten met verzuim? In deze theatrale workshop ga je aan de slag met rollenspellen, gebaseerd op waargebeurde situaties uit de praktijk. Ontdek waar jouw allergieën en kwaliteiten zitten als gespreksvoerder en hoe het voelt om in de schoenen van de student te staan. Wat werkt wel en wat werkt niet? We gaan je verrassen, we gaan je uitdagen, we gaan je iets leren, maar vooral: we gaan je activeren! 

Hieronder een verslag van de workshop. Als je het filmpje bekijkt, kom je links tegen naar meer informatie. Via de 10 tags die je onderaan het filmpje in de tijdbalk vindt, kun je direct naar bepaalde fragmenten gaan. 

rocl15 Vakmanschap ervaren

Ben van den Assem, Henk Hartenberg

Vakmanschap ervaren? Maak een werkstuk van staalplaat. In de werkplaats van de afdeling Metaal/Werktuigbouw staan ervaren instructeurs klaar om je te helpen. In lijn met het thema “ROC Leiden activeert de vogelstand in Leiden en omstreken”, werk je aan een constructie om onze gevederde vriendjes van lekkers te voorzien in een koude periode.

In 60 minuten doorloop je het proces om vanaf een werktekening een werkstuk te maken. Aan bod komen bewerkingen als knippen, kanten en puntlassen. Praktijk en theorie gaan hierbij hand in hand. Wij wensen jullie veel plezier tijdens deze workshop! 

rocl15 Pedagogisch didactisch klimaat

Cor Brandwijk

Welke invloed kun jij hebben op lastige situaties en wat is de invloed van lastige situaties op jou?

Je bent als ervaren docent aan het werk met studenten. Tijdens de lessen stuit je op zaken die je soms demotiveren. Graag ga ik met collega’s interactief aan de slag over deze situaties en over de invloed die wij als persoon (docent) kunnen hebben op deze situatie. Onze rol en verantwoordelijkheid als pedagoog didacticus zal onderwerp van gesprek zijn.
Graag deel ik op positieve wijze mijn ervaringen en expertise vanuit mijn werk als docent, peerdocent en de vele lesbezoeken t.a.v. de Staat van de Instelling. 

rocl15 Betekenisvol lummelen in het onderwijs

Cor Vooijs

Wat is het verschil in rendement tussen leren met behulp van een animatie (digitaal instructie materiaal) en leren met behulp van een tekst?

Hendrik-Jan van Lummel heeft vanaf 1857 meer dan 150 schoolplaten uitgegeven. Beknopte handleidingen, die bij de platen voor het klassikaal aanschouwelijk onderwijs hoorden, zorgden ervoor dat leerlingen stap voor stap bekend gemaakt werden met alledaagse onderwerpen.

Met de hedendaagse stand van de techniek (smartphones, tablets, computers en internet) is er veel meer mogelijk dan met de schoolplaat met een bijpassend verhaal.
Instructiefilmpjes, animaties etc. behoren nu tot de mogelijkheden.

Digitale (instructie)materialen zijn op ieder tijdstip en plaats onafhankelijk door studenten op te roepen. Welke manier heeft het grootste leereffect?

PRESENTATIE VOLGT

rocl15 Co-makership: ROC Leiden en Fitland XL

Marianne Wildeman

Hoe geef je als school en bedrijf vorm aan co-makership? Welke successen en valkuilen kom je onderweg tegen? Welke mogelijkheden zijn er voor jouw opleiding om een co-makership met een bedrijf te starten? Kom naar onze workshop!

“Door leren in de praktijk sla je sneller iets op.” “Ik vond het heel leuk. Ik heb nu een beter beeld bij de theorielessen.” “Mijn beroepsbeeld is nu veel duidelijker.”
“Je leert heel veel in de praktijk en onthoudt het ook door de herhaling.”
Dit is een kleine greep uit de antwoorden die studenten geven op de vraag “Hoe heb je de afgelopen weken ervaren?”.

Sinds de samenwerking tussen Fitland XL en de horecaopleidingen van ROC Leiden vindt een groter deel van het curriculum van de horecaopleidingen plaats in de praktijk. Fitland XL levert binnen ons gebouw verschillende bedrijfsmatige leeromgevingen waarin studenten kennis, vaardigheden en beroepshouding oefenen in de praktijk. De opleidingen leveren de theorie en basisvaardigheden.

Tijdens wekelijkse gesprekken wordt het werkend leren op de Fitland XL werkvloer gezamenlijk geëvalueerd aan de hand van zelfreflectie en feedback van medestudenten, medewerkers van Fitland XL en docenten van de horecaopleidingen. Alvast wat lezen? Lees dan de publicatie ‘Co-makership: Duurzame vormen van samenwerking onderwijs bedrijfsleven’ van het ECBO. 

rocl15 Resultaat telt, interpretatie geldt, maar alleen oordeel ‘velt’

Hans Epping, Angela van Steijn

Telkens weer wordt ons de maat genomen, maar wat zeggen die resultaten eigenlijk en ... wat vinden anderen van ons wanneer ze die resultaten zien?

Naast alle al bestaande cijfers werd op de Onderwijsconferentie 2014 de OnderwijsResultaatIndex (ORI) geïntroduceerd. Is dit weer een nieuw ‘afrekeninstrument’ of rekent dit instrument juist af met al die andere haast onbegrijpelijke en onnavolgbare prestatie-indicatoren? Waarom worden we eigenlijk lastig gevallen met cijfers? Wij gaan proberen antwoorden te vinden op deze en vele andere vragen door een resultaatgerichte pres(en)tatie te leveren.

Ontdek dat presteren en leren heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Samen kunnen we ‘afrekenen’ vervangen door ‘opwaarderen’!